رفتن به محتوای اصلی

کارتابل همراه امن متناسب با اتوماسیون‌های رایج بازار

کارتابل همراه به منظور تکميل و سهولت کاربري سامانه اتوماسيون اداري طراحي و توليد گرديده است. اين سامانه جهت مديريت نامه هاي وارده ي سامانه اتوماسيون اداري در رايانه همراه به منظور مشاهده و پاراف آنها با امکان بهره گيري از قلم نوري تهيه شده است. در اين ماژول نامه هاي موجود در کارتابل وارده به صورت فايل تصويري روي رايانه همراه نمايش داده مي شود و كاربر مي تواند با قلم نوري نامه ها را پاراف نمايد. پس از بار گذاري فايل دريافتي از رايانه همراه، پاراف ثبت شده در سامانه اتوماسيون اداري به صورت پيوست به نامه اضافه گرديده و تمام نامه هايي که پاراف دارند از کارتابل به صورت اتوماتيك خارج شده و به مسئول دفتر ارجاع داده مي شوند.

قابلیت ها:

• مشاهده نامه ها در رايانه همراه به صورت کلي و به تفکيک نوع عمل (امضا، استحضار، دستور اقدام و ...)
• مشاهده شماره ، تاريخ و موضوع نامه ها به صورت جدولي و ليست
• مشاهده ضمائم نامه ها (پيوست، پيرو، عطف، در ارتباط )
• مشاهده گردش و هامش نامه ها
• پاراف روي نامه با قلم نوري با سرعت و کيفيت بالا
• رعايت كامل ملاحظات امنيتي با استفاده از توكن امن
• ارجاع اتوماتيک نامه هاي پاراف شده به مسئول دفتر جهت اقدام طبق پاراف نامه

۴۹9