رفتن به محتوای اصلی

سامانه سازمان الكترونیك ایزایران

 

 

 

   ISIOffice Automation

 

  
  
   

 

 

 سامانه سازمان الكترونیك ایزایران

     
 

 

 

 

" سامانه سازمان الكترونیك ایزایران"

گردش صحیح، سریع و امن اسناد، مورد نیاز تمامی سازمان‌ها است. استفاده از این سامانه، سازمان را در کاهش هزینه، پاسخ دهی سریع، جلوگیری از اجرای روش‌های موازی، تکرارپذیری فرایندها و سهولت دسترسی به سوابق کمک می‌نمایند.


     

گردش صحیح، سریع و امن اسناد، مورد نیاز تمامی سازمان‌ها است. استفاده از این سامانه، سازمان را در کاهش هزینه، پاسخ دهی سریع، جلوگیری از اجرای روش‌های موازی، تکرارپذیری فرایندها و سهولت دسترسی به سوابق کمک می‌نمایند.

 سامانه سازمان الکترونیکی مدیریت گردش اسناد را بر اساس فرآیندهای بهینه و جریان کار قابل تعریف به عهده می‌گیرد و رعایت مراتب قانونی و رویه های حاکم بر سازمان را تحت کنترل قرار می‌دهد.  

سامانه سازمان الکترونیک ایزایران، یک سامانه مبتنی بر وب بوده و علاوه بر دارا بودن تمامی امكانات پایه سامانه‌های اتوماسیون اداری، با ضوابط ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز انطباق دارد.  بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیـا، وجود راهكارهای امنیتی و رمزنگاری‌های پیشرفته قابلیت ارتباط با سایر نرم‌افزارهای سازمان، تولید فرم‌ها جهت استفاده در سایت، پورتال و وب‌كیوسك‌ها، از دیگر  ویژگی‌های این سامانه هستند.

قابلیت‌ها و ویژگی‌ها:

      سامانه اتوماسیون اداری

·        انجام کلیه عملیات دبیرخانه

·        امكان تعریف قالب شماره نامه (وارده، داخلی و صادره) در هر دبیرخانه

·        عملیات مربوط به گردش مكاتبات و كارهای اداری

·      عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مكاتبات و كارهای ارجاع شده

·        عملیات مربوط به بایگانی الكترونیكی

·       امكان‌تعریف مسئولان سازمان به همراه مشخصات فردی و سمت

·        امكان تعریف جانشین برای هر یك از مسئولان ارجاع و پیگیری و امكان تفویض اختیار كاربران

·      امكان كنترل، پیگیری و مشاهده گردش شامل فهرست ارجاع دهندگان و اقدام كنندگان به صورت درختواره

·        امكان ایجاد مهر و امضای الكترونیكی اشخاص درون سیستم و استفاده از آن‌ها

·      استفاده از موتورهای جستجوی "ساده"و "پیشرفته"  در دسترسی به مدارك و اسناد

 

     موتور تولید فرم

·        تعریف انواع فرم ها و اسناد سازمان، توسط مدیران سیستم و معرفی اسناد جدید

·        طراحی الكترونیكی انواع فرم‌ها و اسناد اداری مطابق با شمای كاغذی

·        قابلیت وابسته نمودن فرم‌های سازمانی به یكدیگر و استفاده از فیلدها و داده‌های مشترك فرم‌ها

·        تعیین قالب شماره فرم‌ها و اسناد بر اساس هر فرم و سند و مدرك در حین طراحی

·        پیوست كردن یك یا چند مدرك، سند و یا نامه از خود سیستم به یك مدرك و سند سازمانی

·        قابلیت پیكربندی و تنظیمات و ایجاد نگاشت تركیبی بر روی گزینه‌های قابل جستجو

·        امكان فعال و غیر فعال كردن انواع سرویس‌ها از روی فرم‌ها

·        قابلیت تعریف مكان‌های امضاء بر روی فرم  برای درخواست كننده، تهیه كننده، تصویب كننده

 

     موتور گردش کار

·        امكان ایجاد، ذخیره، بازیابی و ویرایش گردش‌های كار به صورت گرافیكی

·        امكان تعریف یك سرویس اجرایی برای نقطه شروع

·        امكان نوشتن دستورات SQL وQuery در تراكنش با پایگاه داده

·        امكان نوشتن اسكریپت به دو زبان VBScript و C#

·        امكان مشخص كردن گیرندگان برای یك عملیات ارجاع

·        امكان تعریف جواب‌های معتبر و درصد تاثیر هر یك از جواب‌ها برای خروج از یك مرحله

·        امكان تعیین مهلت پاسخ برای هر عملیات ارجاع

·        امكان استفاده از دورنگار

·        امكان ارسال پست الكترونیكی

 

     موتور گزارش ساز

·      تهیه ساختار گزارش، انتخاب موجودیت‌های موجود در فرم‌های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط بین موجودیت‌های انتخاب شده

·        امکان انتخاب فیلدهای ظاهر شده در گزارش

·   قابلیت تولید نمودارهای آماری بر حسب فیلد‌های اطلاعاتی گزارش (میله ای، خطی، پشته ای و...)

·   امكان طبقه بندی گزارش‌ها در یك ساختار سلسله مراتبی متناسب با موضوع گزارش

·        تغییر نام فیلدها در گزارش

·        تعریف فیلتر

·        تنظیم نمای گزارش

       سامانه مدیریت جلسات

·        ارائه تقویم شخصی افراد

·        تعریف جلسات

·        جستجوی زمان‌های آزاد پرسنل

·        ارسال دعوت نامه

·        یادآوری قراردادها

·        تهیه صورت جلسه

 

 فناوری ساخت سیستم

·        كاملاً مبتنی بر وب

·        بهره‌گیری از تکنولوژی.NET، XML، COM، XML Web Services

·        منطبق بر بانك اطلاعاتی  SQL Server

·        تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی منطبق با استانداردهای RUP

·        استفاده از اصول رمزنگاری پیشرفته

.    حمایت از پروتکل SSL به منظور نقل و انتقال امن و رمز شده محتوای اسناد و فرم‌ها روی شبکه

 

ماژول‌ها و سرویس‌های كاربردی در قالب نرم افزار سازمان الكترونیك

    ماژول ارتباط بین سازمانی نفر به نفر

این ماژول، استانداردی منحصر به فرد برای سیستم اتوماسیون اداری و سازمان الكترونیكی ایزایران می‌باشد. با استفاده از این ماژول كاربران  دو سازمان مختلف كه از نرم‌افزار سازمان الكترونیكی ایزایران استفاده می‌نمایند در صورت داشتن مجوز قادرند بدون دخالت دبیرخانه‌ی سازمان و به صورت ارتباط مستقیم (نفر به نفر) با یكدیگر در ارتباط بوده و اسناد مورد نظر را به همراه ضمایم آنها با یكدیگر مبادله نمایند.

    ماژول یك بار ورود

با استفاده از این ماژول این امكان برای كاربران فراهم می‌آید كه با login نمودن در شبكه داخلی سازمان دیگر نیازی به  Login در سیستم  اتوماسیون اداری را نداشته و بطور خودكار وارد سیستم شوند.

در این خصوص نرم‌افزار سازمان الکترونیک ایزایران از استانداردهای

·        Basic Authentication

·        Digest Authentication

·        Integrated Windows Authentication

·        .Net Passport

حمایت می‌كند.

     ماژولتوسعه‌ی نرم‌افزار سازمان الکترونیک ایزایران

این ماژول، امكان ارتباط انواع نرم‌افزارهای موجود در سازمان را با نرم‌افزار سازمان الكترونیك  فراهم می‌نماید. این ماژول منطبق با استاندارد وب سرویس تهیه شده است.

 

    ماژول کارتابل همراه

با توجه به حجم زیاد نامه­های وارده در کارتابل مدیران سازمان و کمبود وقت مطالعه، بررسی و دستور اقدام، ایده طراحی نرم افزار کارتابل همراه شکل گرفت. بدین ترتیب فرآیندی تشکیل گردید که فرد مدیر بتواند نامه‌­های کارتابل خود را از اتوماسیون فرزین انتخاب و پس از انتقال به کارتابل همراه در مکان دیگری (مانند تردد با خودرو و...) به مطالعه آن­ها پرداخته و دستورات لازم را برای هر نامه صادر نماید.

 

 

     
             

 

 

۴۹9