رفتن به محتوای اصلی

سامانه جامع مديريت قراردادها/ پروژه ها

سامانه مديريت قراردادها و پروژه ها، كليه فرايندهاي مختلف يك پروژه از زمان قبل از عقــد قرارداد يا تصويب يك پروژه تحــقيقاتي تا پايـان آن مانند ثبت مشخصات، وضعيت اجرايي، وضــعيت مالي و... را درسامانه كنترل و رديابي نموده و قابليت گزارش گيري هاي مختلف را براي مديريت دارد. اين سامانه به مديرپروژه اين امكان را ميدهد تا هرلحظه بتواند از وضعيت پيشرفت پروژه هاي خود درچرخه عمـرآن از مرحله معـرفي ايده تا محصول نهايي ازنظر اجـرا و وضعيت مالي مطلع گردد و اين امكان را هم به مديريت ارشد سازمان مي دهد تا بتواند از وضعيت عملكردي سازمان خود با استفاده ازگزارش گيري هاي مختلف اطلاع پيداكند. امكان ارتباط با نرم افزارMSP و تهيه گزارش هاي تجميعي از ويژگيهاي منحـصر بفرد اين سامانه بشمار مي آيد.

۴۹9