رفتن به محتوای اصلی

سامانه جامع اموزش مجازي نرم افزاري

سامانه جامع اموزش مجازي نرم افزاري است که فعاليت آموزش گيرنده را ثبت و پيگيري مي کند. به عبارت ديگر اين سامانه روند يادگيري و آموزش را به طور خودکار مديريت مي کند. يک سيستم آموزش قدرتمند، مديريت اجرايي برنامه هاي آموزش را دردرون يک سازمان، يک مجتمع آموزشي و يک دانشگاه تسهيل مي کند و همچنين اين سامانه فراگيران را قادر مي سازد که به همکاري ومشارکت با فراگيران هم تراز خود بپردازند.

قابلیت‌ها:
• ساختار آموزش مي تواند سازماني، دانشگاهي ، آموزشگاهي تعريف گردد.
• سامانه داراي دو بخش پرتال و مديريت آموزش مي باشد.
• امکان مشاهده اطلاعيه ها، اخبار عمومي مختص دوره هاي آموزشي /ترم هاي دانشگاهي برروي پرتال
• امکان پرداخت و ثبت نام دوره اموزشي خاص از طريق پرتال (ارتباط با شبکه بانکي)
• امکان ارتباط پيام، فروم با افراد بيرون از مجموعه برروي بستر پرتال
• امکان تعريف دو ساختار سازماني و آموزشي
• امکان تعريف کاربران، سطوح کاربري
• امکان تعريف ترم / دوره
• امکان تعريف دروس
• امکان تعريف کلاس
• امکان تنظيمات و قوانين حاکم برکلاس
• امکان تقويم جلسات آموزشي
• امکان تعريف منابع آموزشي
• امکان تعريف اخبار، اطلاعيه هاي خاص کلاس
• امکان ارتباط تعاملي پيام، چت، فروم بين فراگيران و اساتيد
• برگزاري کلاس آنلاين
• امکان ضبط محتويات اموزشي کلاس آنلاين
• حضور و غياب
• آلارم دهي زمان ها و رويدادها مطابق با تقويم آموزشي
• تعريف تمارين، پروژه، مقاله ... به صورت فردي يا گروهي
• طراحي قالب امتحان و تعريف سوالات امتحان
• برگزاري آزمون و تصحيح آزمون
• فرايند اعتراض
• طراحي قالب نظرسنجي و برگزاري نظرسنجي و ارائه گزارشات
• صدور گواهينامه
• گزارشات خاص منظوره آموزش

۴۹9