رفتن به محتوای اصلی

انواع شبیه ساز آموزشی چند رسانه ای مبتنی بر کامپیوترCBT

امروزه استفاده از نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر کامپیوتر در دنیا بشدت پرطرفدار و پر استفاده گردیده است.

فوایدسامانه عبارتند از:

• در دسترس بودن آموزش در هر نقطه و هر زمان
• امکان بازبینی مراحل آموزش به دفعات
• امکان تمرین و برگزاری آزمون در CBT های تعاملی
• هزینه ی پایین تولید این آموزشها نسبت به کارآیی بالای آن

۴۹9