رفتن به محتوای اصلی

احراز هویت متمرکز

شرح مساله:
• توسعه سامانه های جدا و مستقل
• نگهداری و استفاده از هویت دیجیتال مجزا به ازای هر سامانه
• بروز خطا در مدیریت کاربران به خاطر تکرار اطلاعات هویت
• استفاده از کلمات عبور ساده تر به علت سختی در به خاطر سپردن نام کاربری و کلمه عبور و ناامن ساختن سامانه و کسب و کار آن
• عدم امکان کنترل و نظارت متمرکز بر هویت کاربران

قابلیت‌ها:
• کاهش هزینه های مربوط به افزونگی دیتا
• حذف سیستم های متعدد شناسایی کاربر
• کاهش فضاهای ذخیره سازی و پردازشی موردنیاز
• کاهش هزینه تامین مکانیزم های امنیتی در سامانه های جدید
• واسط امن و معتبر
• مدیریت متمرکز بر هویت کاربران

۴۹9