رفتن به محتوای اصلی

آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار

معرفی کلی:

هدف از راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار شرکت ایزایران، ارزیابی کیفیت نرم افزارهای تولیدی، راهاندازی زیرساختهای ارزیابی کیفیت در چرخه حیات نرمافزار، ارزیابی کیفیت در چرخهی حیات نرمافزار، ارزیابی کیفیت نرمافزار در خط تولید و ارائه خدمات ارزیابی کیفیت نرم‌افزار به مشتریان در سطح کشور میباشد. کادر فنی و اجرایی آزمایشگاه از تعدادی افراد خبره و فعال در حوزه کیفیت تشکیل شده است که هم اکنون در انجام فعالیت‌ها و خدمات صنعتی مرتبط با آزمون و کیفیت نرم‌افزار مشارکت دارند.
آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار مانند یک فرمانده مجازی عمل می‌کند که از متدلوژی‌های استاندارد، بهترین تجارب، خودکارسازی، معیارها و ابزارها به منظور بهبود وضعیت کسب و کار فناوری اطلاعات استفاده می‌کند.
آزمایشگاه ارزیابی کیفیت نرم‌افزار شرکت ایزایران با هدف ارتقاء سطح کیفیت سامانه‌های تولیدی شرکت ایزایران و نیز ارزیابی کیفیت محصولات نرم‌افزاری و همچنین کمک به برآورد موثرتر و کاهش ریسک بهره‌برداری از محصولات نرم‌افزاری در حوزه‌های عملیاتی تأسیس گردیده است تا از طریق بکارگیری آخرین فناوری‌ها، تکنیک‌ها و دستورالعمل‌ها، کیفیت محصولات نرم‌افزاری تولیدی را ارتقا بخشد. کادر فنی و اجرایی آزمایشگاه از تعدادی افراد خبره و فعال در حوزه کیفیت تشکیل شده است که هم اکنون در انجام فعالیت‌ها و خدمات صنعتی مرتبط با آزمون و کیفیت نرم‌افزار مشارکت دارند.

حوزه‌های راهبردی فعالیت:

حوزه‌های راهبردی، قلمروهای اساسی هستند که نقش محوری در تعاملات و جهت‌گیری‏های آزمایشگاه دارند. این حوزه‏ها عبارت‌اند از:
۱- ارزیابی کیفی
۲- نظارت
۳- آموزش و آگاهی‌رسانی
۴- مشارکت و همکاری
۵- تحقیق و توسعه

خدمات آزمایشگاه ارزیابی کیفیت:

 راهاندازی زیرساختهای ارزیابی کیفیت در چرخه حیات نرمافزار
 ارزیابی کیفیت در چرخهی حیات نرمافزار
 ارزیابی کیفیت نرمافزار در خط تولید
 ارائه خدمات ارزیابی کیفیت نرم‌افزارها به ویژه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب، نرم‌افزارهای دسکتاپ، و نرم‌افزارهای موبایل در سطوح مختلف آزمون (سطح واحد، ماژول، یکپارچگی، سیستم و‌پذیرش) شامل:
• آزمون‌های کارکردی
• آزمون‌های خانواده کارایی (بار، فشار، حجم، ضربه و ...)
• آزمون‌های مقیاس‌پذیری
• آزمون‌های دسترس‌پذیری
• بررسی نگهداشت‌پذیری
• مکان‌یابی خطا
همچنین این آزمایشگاه به دنبال راهکارهای مناسب برای نرم‌افزارهای نهفته و بیدرنگ و نرم‌افزارهای سیستمی است. ساختار آزمایشگاه شامل عناصر نیروی انسانی، فرایند و ابزارها میباشد.

۴۹9