رفتن به محتوای اصلی

سامانه مديريت ابر ايزايران

 

 

 

   ISISAMA

 

  
  
   

 

 

 سامانه مدیریت ابر ایزایرن
   
 

 

 

 

" سامانه مدیریت ابر ایزایران"

 زیرساختی بومی و امن است که خدمات مجازی‌سازی موردنیاز در مجموعه‌های بزرگ سازمانی را ارائه می‌نماید.


     

سامانه مدیریت ابر: به گونه‌ای از سیستم‌های توزیع شده و موازی اطلاق می‌گردد که مجموعه‌ای از رایانه‌های مجازی را که به یکدیگر متصل هستند، شامل می‌شود. این رایانه‌ها بطور پویا عرضه شده و به عنوان یک یا چند منبع محاسباتی یکپارچه براساس توافقات سطح خدمت ارائه می‌شوند. در این خدمت‌ها کاربران به جای خرید سخت‌افزار، نرم‌افزار، فضای مرکزداده و یا تجهیزات شبکه، همه این زیرساخت‌ها را در قالب یک خدمت دریافت می‌کنند.

 

 سامانه مدیریت ابر ایزایران: زیرساختی بومی و امن است که خدمات مجازی‌سازی موردنیاز در مجموعه‌های بزرگ سازمانی را ارائه می‌نماید.

مزایا و قابلیت ها

   کاهش هزینه‌ها

 o صرفه جویی در مصرف انرژی

 o     افزایش بقای نرم‌افزارهای نصب شده

 o     افزایـش بهـره‌وری با اشـتراک سـخت‌افزار مـیان چند سرویس کوچک

 o     سهولت نگهداری

 o      افزایش دسترس‌پذیری به سرورها

 o      مدیریت آسان‌تر زیرساخت

    قابلیت تحمل خطا

 o      قابلیت حمل آسان

 o     بهبود مواجهه با شرایط بحرانی با به کارگیری و راه‌انـدازی مجدد پشتیبان‌ها

 o    استقلال ماشین‌های مجازی از یکدیگر و عدم تأثیرپذیری یک ماشین بر دیگری

 o    عدم وابستگی ماشین‌های مجازی به منابع سخـت‌افزاری

    امنیت

 o    محرمانگی

    ●  رمزنگاری ارتباطات داخلی در زیرساخت مجازی‌سازی

 o    کنترل دسترسی

    ●  کـنتـرل دستـرسی کـاربران به اطلاعـات خـاص در ماشین‌های میزبان

    ● کنترل دسـترسی اجباری در زمان اسـتفاده از ماشین مجازی برای امنیت بالاتر

    ●  دسترسی کاربران محدود به دامنه‌های مجاز

 o     ذخیره‌سازی داده‌ها مستقل از ماشین‌های مجازی

 o    دسترس‌پذیری بالا

 

 

   
           

 

 

۴۹9