شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
ویژگیها
  • بزرگنمایی آثار انگشتان به منظور برررسی و مقایسه ژلاتین های بدست آمده از صحنه های جرم
  • قابلیت ذخیره و ارسال آثار انگشتان به بانک اطلاعات مجرمین
  • استعلام از سامانه هوشمند و ظاهر سازی الیاف رنگی و فلورسنت
  • مشخصه های امنیتی در اسناد و مدارک دولتی
  • ظاهر سازی نوشته های لاک گرفته
  • مشخص نمودن پاک شدگی های فیزیکی و شیمیایی
  • بررسی نوشته های سوخته شده