شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
توضیحات

در این راهکار، رک‌ها در دو ردیف موازی به‌صورت روبه‌رو استقرار یافته و کولرهای In-Row در میان رک‌ها قرار می‌گیرند. راهروی سرد ایجاد شده در میان دو ردیف رک‌، به‌واسطة سقف و درِ تعبیه شده در دو طرف راهرو به‌صورت کامل محصور می‌گردد. هوای سرد ایجاد شده توسط کولرهای In-Row که در میان رک‌ها استقرار یافته‌اند به داخل اتاقک سرد دمیده و بدون ترکیب با هوای گرم، در اتاقک جمع می‌شود. این هوای سرد توسط سرورها و تجهیزات نصب شده در داخل رک‌ها جذب شده و پس از عبور از در توری پشت رک ها، وارد فضای اتاق سرور می گردد. هوای گرم وارد شده به اتاق سرور نیز بدون ترکیب با هوای سرد موجود در اتاقک سرد، به‌ واسطة دهانة مکنده کولرهای In-Row وارد کولرها شده و پس از تبدیل به هوای خنک، مجدداً مطابق با الگوی بالا وارد چرخة گردش هوا می‌شود. میزان سرمایش مورد نیاز صرفا براساس توان مصرفی رک ها و نیروهای انسانی محاسبه خواهد شد و قطعا نسبت به اتاقک گرم این میزان کمتر خواهد بود.

 

تصاویر